Mạch RLC nối tiếp có điện áp đặt vào hai đầu mạch là $u=100\sqrt{2}\cos \left( 100\pi t \right)\left( V \right)$ và cường độ dòng điện qua mạch là $i=2\sqrt{2}\cos \left( 100\pi t+\frac{\pi }{6} \right)\left( A \right)$. Điện trở của mạch là

A. $50\text{ }\Omega $
B. $25\sqrt{2\text{ }\Omega }$
C. $25\text{ }\Omega $
D. $25\sqrt{3\text{ }\Omega }$
Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...