* Mạch đơn của gen có tỉ lệ các loại nuclêôtit: A:T:G:X = 1:2:3:4. Gen chứa 3240 liên kết hiđrô.

Chiều dài của gen là

A.

3060.

B.

4080.

C.

8160.

D.

40800.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Ta có A1 : T1 : G1 : X1 = 1:2:3:4

Vậy A1 = 10%; T1 = 20%; G1 = 30%; X1 = 40% số Nu của mạch (N/2)

A = T= A1+ A2 = A1 + T1

%A = (%A1 + %T1) : 2 =  15%Nu = 0,15N mà %A + %G = 50%

=> %G = 35%N = 0,35N

Ta có:

2A + 3G= 3240 (lk)

=> 2.0,15N + 3. 0,35N = 3240

=> N = 2400 (nuclêôtit).

 Vậy chiều dài của gen là: L = . 3,4 = 1200. 3,4 = 4080 ()

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 40 phút - đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...