* Mạch đơn của gen có tỉ lệ các loại nuclêôtit: A:T:G:X = 1:2:3:4. Gen chứa 3240 liên kết hiđrô.

Chiều dài của gen là

A.

3060.

B.

4080.

C.

8160.

D.

40800.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 40 phút - đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...