* Mạch đơn của gen cấu trúc có 1799 liên kết hóa trị giữa các Nu. Chiều dài của gen là

A.

4080.

B.

3060.

C.

5100.

D.

6120.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Số liên kết hóa trị giữa các Nu trên 1 mạch của gen = N/2 - 1 = 1799 => N/2 = 1800

Chiều dài của gen L = N/2 . 3,4 = 1800.3,4 = 6120.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...