* Mạch đơn của gen cấu trúc có 1799 liên kết hóa trị giữa các Nu. Số chu kỳ xoắn của gen là

A.

60.

B.

90.

C.

120.

D.

180.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Số liên kết hóa trị giữa các Nu trên 1 mạch của gen = N/2 - 1 = 1799 => N/2 = 1800 => N = 3600

Số chu kỳ xoắn của gen = 3600 : 20 = 180 (chu kỳ)

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 40 phút - đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...