Mạch điện R1, L1, C1 có tần số cộng hưởng ω1 và mạch điện R2, L2, C2 có tần số cộng hưởng ω2, biết ω1 = ω2. Mắc nối tiếp hai mạch đó với nhau thì tần số cộng hưởng của mạch sẽ là ω. ω liên hệ với ω1 và ω2 theo biểu thức:

A.

ω = 2ω1.

B.

ω = 3ω1.

C.

ω = 0.

D.

ω = ω1 = ω2.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...