Mạch điện như hình vẽ, có: 1 = 6V; r1 = 1Ω; 2 = 18V; r2 = 3Ω. Ampe kế chỉ 

A.

0.

B.

3A.

C.

6A.

D.

12A.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

0.

Ta có: I1 = = 6A; I2 = = 6A                  

Từ đó: Ia = I1 - I2 = 0.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 13

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...