Mạch điện như hình vẽ, có: 1 = 6V; r1 = 1Ω; 2 = 18V; r2 = 3Ω. Ampe kế chỉ 

A.

0.

B.

3A.

C.

6A.

D.

12A.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 13

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...