Mạch điện như hình vẽ, có 1 = 12V; r1 = 2Ω; 2 = 6V; r2 = 1Ω. Vôn kế đo UAB sẽ chỉ 

A.

8V.

B.

-8V.

C.

4V.

D.

-4V.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...