Mạch điện nào sau đây có công suất trung bình bằng 0?

A.

R, L.

B.

R, C.

C.

R, L, C.

D.

L, C.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

L, C.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...