Mạch dao động LC lí tưởng có chu kì T liên hệ với điện tích cực đại Q0 và cường độ dòng điện cực đại I0 theo công thức:

A.

T = .

B.

T = 2πQ0I0.

C.

T = .

D.

T = .

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

T = .

Ta có: I0 = ωQ0 = .

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 4 Dao động và sóng điện từ - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...