Mạch dao động LC đang thực hiện dao động điện từ tự do, điện tích cực đại trên bản tụ điện là img1 và cường độ dòng điện cực đại trong mạch làimg2. Bước sóng của sóng điện từ mà mạch này cộng hưởng là:  

A.

180m.

B.

120m.

C.

30m.

D.

90m.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Ta có: w = img1  => Bước sóng của mạch điện từ là: img2   .

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...