Mạch dao động của một máy phát vô tuyến phát ra sóng điện từ có bước sóng 100 m. Để máy này có thể phát ra sóng có bước sóng 25 m trong khi độ tự cảm của cuộn dây cố định thì điện dung của tụ điện phải thay đổi như thế nào?

A.

Tăng 4 lần.

B.

Giảm 3 lần.

C.

Tăng 6 lần.

D.

Giảm 16 lần.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Giảm 16 lần.

Ta có λ1 và λ2 = 

 

Suy ra phải giảm giá trị của tụ điện đi 16 lần.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 4 Dao động và sóng điện từ - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...