Mạch dao động của một máy phát sóng vô tuyến gồm một cuộn cảm và một tụ điện không khí. Sóng phát ra có bước sóng λ1 = 300 m. Khi đó khoảng cách giữa hai bản tụ là d1= 4,8 mm. Cần đặt khoảng cách giữa hai bản tụ là bao nhiêu để máy có thể phát ra sóng có bước sóng λ2 = 240 m?

A.

5 m.

B.

5,5 m.

C.

7,5 m.

D.

9,5 m.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

7,5 m.

Bước sóng mà máy phát ra được xác định  

Điện dung của tụ điện không khí được xác định: 

 λ =  = 7,5 m.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 4 Dao động và sóng điện từ - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...