Mạch dao động của một máy phát sóng điện từ có cuộn cảm với độ tự cảm 2 mH và một tụ điện không khí với hai bản tụ hình tròn bán kính 15 cm, đặt cách nhau 1 cm. Bước sóng của sóng điện từ do máy này phát ra bằng bao nhiêu?

A.

666 m.

B.

600 m.

C.

550 m.

D.

780 m.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

666 m.

Ta có  

Mặt khác điện dung của tụ điện phẳng bằng: C = 

 λ = 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...