Mạch dao động bắt tín hiệu của một máy thu vô tuyến điện gồm một cuộn cảm L = 25 (µH) có điện trở không đáng kể và một tụ xoay có điện dung điều chỉnh được. Điện dung phải có giá trị trong khoảng nào để máy thu bắt được sóng ngắn trong phạm vi từ 16 (m) đến 50 (m).

A.

ΔC = 3,12 ÷ 123 (pF).

B.

ΔC = 4,15 ÷ 74,2 (pF).

C.

ΔC = 2,88 ÷ 28,1 (pF).

D.

ΔC = 2,51 ÷ 45,6 (pF).

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

ΔC = 2,88 ÷ 28,1 (pF).

Dùng công thức: λ = c.2π  C = .

Với λ = 16 (m) ta có:C1 = 28,1.10-12 (F) = 28,1 (pF).

Vậy miền biến thiên của điện dung tụ điện: C = 2,88 (pF) ÷ 28,1 (pF).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 4 Dao động và sóng điện từ - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...