Mắc một dây dẫn có điện trở R = 12Ω vào hiệu điện thế 3V thì cường độ dòng điện qua nó là:

A.

36A.

B.

4A.

C.

2,5A.

D.

0,25A.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:I=U/R =3/12=0,25 (A)

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...