Mặc dù bố me A muốn con trở thành kĩ sư nhưng A lại đăng ký vào trường sự phạm. A đã vận dụng quyền học tập ở nội dung nào dưới đây?

A.

Học theo chỉ định.

B.

Học vượt cấp, vượt lớp.

C.

Học thường xuyên, liên tục.

D.

Học bất cứ ngành, nghề nào.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích: công dân có quyền học bất cứ ngành nghề nào tùy thuộc vào khả năng, sở thích, kiều kiện...

Vì vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...