Mã di truyền có tính phổ biến, tức là

A. Tất cả các loài đều dùng chung nhiều bộ mã di truyền.
B. Nhiều bộ ba cùng xác định một axit amin.
C. Một bô ba mã di truyền chỉ mã hoá cho một axit amin.
D. Tất cả các loài đều dùng chung một bộ mã di truyền, trừ một vài loài ngoại lệ.
Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...