M : Bình thường  ;  m : Bệnh mù màu. Các gen liên kết trên NST giới tính X và không có alen tương ứng trên NST Y. Mẹ mù màu sinh con mắc hội chứng Claiphento nhưng nhìn màu rõ. Kiểu gen của bố mẹ và đột biến lệch bội xảy ra ở bố hay mẹ?

A.

XmXm  x  XMY , đột biến xảy ra ở mẹ.

B.

XmXm  x  XMY , đột biến xảy ra ở bố.

C.

XmXm  x  XmY , đột biến xảy ra ở mẹ.

D.

XmXm  x  XmY , đột biến xảy ra ở bố.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 40 phút - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...