Lượng mưa trung bình năm của nước ta:

A.

2000 đến 3000mm.         

B.

1500 đến 2000mm.

C.

từ 500 đến 1000mm.

D.

3500 đến 4000mm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: Lượng mưa trung bình năm của nước ta khoảng từ 1500 đến 2000mm (sgk Địa lí 2 trang 40).

Vậy đáp án là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...