Lương tháng của 20 công nhân trong một công ty cho bởi mẫu số liệu sau (đơn vị : triệu đồng):

1,64 1,78 2,17 1,46 1,69 1,28 1,84 2,31 1,22 1,51
1,44 1,76 1,47 1,81 2,14 1,78 1,85 1,57 1,77 1,96

Xét nhóm 45% công nhân có lương cao nhất. Số người có lương thấp nhất trong nhóm này là

A.

1

B.

2

C.

3

D.

5

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...