Lượng mưa trên Trái Đất phân bố không đều theo vĩ độ được thể hiện là:

A.

Mưa nhiều nhất ở vùng xích đạo, mưa tương đối ít ở vùng chí tuyến

B.

Mưa nhiều ở ôn đới

C.

Mưa ít ở cực

D.

Tất cả các ý trên

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Tất cả các ý trên

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...