Lượng glucozơ cần dùng để tạo ra 2,73 gam sobitol (với hiệu suất 80%) là:

A.

3,375 gam.

B.

2,160 gam.

C.

33,750 gam. 

D.

21,600 gam.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

3,375 gam.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...