Lượng clobenzen thu được khi cho 15,6 gam C6H6 tác dụng hết với Cl2 (xúc tác bột Fe) với hiệu suất phản ứng đạt 80% là :

A.

14 gam

B.

16 gam.

C.

18 gam

D.

20 gam

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

     Phương trình phản ứng :

         C6H6     +    Cl2  to,Fe      C6H5Cl     +     HCl   (1)  mol:   0,16                              0,16

     Vậy khối lượng clobenzen thu được là : 0,16.112,5= 18 gam.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...