Lực tương tác giữa hai điện tích 10−9 (C) khi cách nhau 10 (cm) trong không khí là

A.

9.10-7 (N).

B.

9.10-6 (N).

C.

9.10-9 (N).

D.

Một giá trị khác.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...