Lúc t = 0 một vật dao động điều hòa có gia tốc và đang chuyển động theo chiều âm của quỹ đạo. Phương trình dao động của vật được biểu diễn:

A.

x = Acos(ωt + ).

B.

x = 2Acos(ωt − ).

C.

x = 3Acos(2ωt − ).

D.

x = 4Acos(3ωt + ).

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...