Lực lượng lao động có kỹ thuật tập trung đông nhất ở:

A.

ĐBSH và vùng Đông Nam Bộ

B.

Hà Nội TPHCM Hải Phòng Đà Nẵng

C.

Đồng bằng duyên hải miền Trung

D.

Miền núi và trung du phía Bắc

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...