Lực lượng đã tạo điều kiện cho thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta ở Nam Bộ là

A.

quân Anh.

B.

quân Nhật.

C.

quân Trung Hoa Dân quốc.

D.

quân Anh và quân Nhật.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...