Lực lượng đã tạo điều kiện cho thực dân Pháp mở rộng phạm vi chiếm đóng ở Nam Bộ là

A.

quân Nhật.

B.

quân Anh.

C.

quân Trung Hoa Dân quốc.

D.

quân Anh và quân Nhật

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...