Lực lượng đã tạo điều kiện cho thực dân Pháp mở rộng phạm vi chiếm đóng ở Nam Bộ là

A.

quân Nhật.

B.

quân Anh.

C.

quân Trung Hoa Dân quốc.

D.

quân Anh và quân Nhật

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

quân Nhật.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...