Lực lượng cách mạng to lớn của dân tộc là

A.

giai cấp tư sản.

B.

các tầng lớp tiểu tư sản

C.

giai cấp công nhân

D.

giai cấp nông dân.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...