Lực lượng cách mạng to lớn của dân tộc là

A.

giai cấp tư sản.

B.

các tầng lớp tiểu tư sản

C.

giai cấp công nhân

D.

giai cấp nông dân.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

giai cấp nông dân.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1919 Đến Năm 1930 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...