Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định nam nữ được kết hôn ở độ tuổi nào dưới đây?

A.

Nam và nữ từ 18 tuổi trở lên

B.

Nam và nữ từ đủ 20 tuổi trở lên

C.

Nam từ đủ 20 tuổi trở lên và nữ từ đủ 18 tuổi trở lên

D.

Nam đủ 20 tuổi trở lên, nữ đủ 18 tuổi trở lên

Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...