Luật Bảo vệ môi trường nêu ra mục tiêu nào sau đây?

A.

Phòng, chống, khắc phục sự suy thoái môi trường.

B.

Hạn chế thấp nhất sự gia tăng dân số.

C.

Cấm khai thác một số loại tài nguyên.

D.

Mở rộng diện tích đất canh tác.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...