Lũ quét là loại thiên tai bất thường vì:

A.

không dự báo dễ dàng trước khi xảy ra.

B.

thường xảy ra ở những lưu vực sông suối miền núi có địa hình chia cắt mạnh.

C.

lượng mưa lớn trong thời gian ngắn.

D.

lượng cát bùn nhiều.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

không dự báo dễ dàng trước khi xảy ra.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...