Lớp 4A có 36 học sinh chia thành các nhóm, mỗi nhóm có 6 học sinh. Lớp 4B có 35 học sinh cũng chia thành các nhóm, mỗi nhóm có 7 học sinh. Hỏi cả hai lớp có tất cả bao nhiêu nhóm?

A.

12 nhóm

B.

12 nhóm

C.

10 nhóm

D.

13 nhóm

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Lớp 4A được chia thành: $36:6 = 6$ (nhóm) Lớp 4B được chia thành: $35:7 = 5$ (nhóm) Cả hai lớp có: 6 + 5 = 11 (nhóm) Đáp số: 11 nhóm.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...