Loại vật nuôi quan trọng nhất hiện nay là: 

A.

Trâu

B.

C.

Lợn

D.

Gia cầm

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...