Loài ưu thế phân biệt với các loài khác trong quần xã là:

A.

loài có tần suất xuất hiện và độ phong phú cao, sinh khối lớn quyết định chiều hướng phát triển của quần xã.

B.

loài chỉ có ở một quần xã nào đó hoặc có số lượng hơn hẳn các loài khác và có vai trò quan trọng trong quần xã.

C.

loài có vai trò kiểm soát và khống chế sự phát triển của một số loài khác, duy trì sự ổn định của quần xã.

D.

loài có tần suất xuất hiện và độ phong phú thấp, sự có mặt của nó làm tăng mức đa dạng cho quần xã.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

loài có tần suất xuất hiện và độ phong phú cao, sinh khối lớn quyết định chiều hướng phát triển của quần xã.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...