Loại thực vật nào dưới đây không đặc trưng cho thảm thực vật đài nguyên là

A.

rêu

B.

địa y

C.

thông

D.

Ý A và C đúng

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

thông

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...