Loại thực vật nào dưới đây không đặc trưng cho thảm thực vật đài nguyên là

A.

rêu

B.

địa y

C.

thông

D.

Ý A và C đúng

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...