Loài thú điển hình ở kỉ Thứ ba, đại Tân sinh là:

A.

Voi răng trụ, hổ răng kiếm và hươu nai.

B.

Voi răng trụ, hổ răng kiếm và tê giác khổng lồ.

C.

Voi răng trụ, tê giác khổng lồ và sơn dương.

D.

Hổ răng kiếm, tê giác khổng lồ và chuột túi.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 40 phút có lời giải - đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...