Loại thiên tai nào sau đây tuy mang tính chất cục bộ ở địa phương nhưng diễn ra thường xuyên và cũng gây thiệt hại lớn đến sản xuất và đời sống nhân dân?

A.

Ngập úng, lũ quét và hạn hán

B.

Bão

C.

Lốc, mưa đá, sương muối.

D.

Động đất.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Lốc, mưa đá, sương muối.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...