Loại sản phẩm nông nghiệp tập trung rất cao ở đồng bằng sông Hồng là:

A.

Lợn, gia cầm, đay, đậu tương.

B.

Lúa gạo, đay, cói.

C.

Lúa gạo, gia cầm, thủy sản nước ngọt.

D.

Lợn, gia cầm, đay, cói.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...