Loại rừng cần phải đảm bảo duy trì phát triển diện tích và chất lượng rừng, duy trì và phát triển hoàn cảnh rừng, độ phì và chất lượng rừng:

A.

rừng sản xuất.

B.

rừng phòng hộ.

C.

rừng giàu

D.

rừng trung bình

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

rừng sản xuất.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...