Loại phản ứng hoá học nào xảy ra trong quá trình ăn mòn kim loại?

A.

Phản ứng thế.

B.

Phản ứng oxi hoá - khử.

C.

Phản ứng phân huỷ.

D.

Phản ứng hoá hợp.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phản ứng oxi hoá - khử.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...