Loài người sẽ không biến đổi thành loài nào khác, vì:

A.

Loài người có khả năng thích nghi với mọi điều kiện sinh thái đa dạng.

B.

Loài người không phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên và cách li địa lí.

C.

Đời sống xã hội của loài người đã quá văn minh, nên từ chỗ lệ thuộc thiên nhiên, con người tiến đến chế ngự dần thiên nhiên.

D.

Loài người có khả năng thích nghi với mọi điều kiện sinh thái đa dạng, không phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên và cách li địa lí. Đời sống xã hội của loài người đã quá văn minh, nên từ chỗ lệ thuộc thiên nhiên, con người tiến đến chế ngự dần thiên nhiên.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Loài người có khả năng thích nghi với mọi điều kiện sinh thái đa dạng, không phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên và cách li địa lí. Đời sống xã hội của loài người đã quá văn minh, nên từ chỗ lệ thuộc thiên nhiên, con người tiến đến chế ngự dần thiên nhiên.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 40 phút có lời giải - đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...