Loại liên kết hóa học chủ yếu giữa các đơn phân trong phân tử prôtêin là

A.

liên kết peptit.

B.

liên kết glucôzit.

C.

liên kết este.

D.

liên kết cộng hóa trị.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Liên kết peptit.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...