Loại khoáng sản nào ở biển có giá trị kinh tế cao:

A.

Dầu khí.

B.

Muối.

C.

Muối.

D.

Titan.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...