Loại hình nào sau đây không khuyến khích phát triển mạnh ở khu bảo tồn thiên nhiên

A.

Du lịch sinh thái

B.

Phục vụ nghiên cứu khoa học

C.

Quản lí môi trường và giáo dục

D.

Bảo vệ và duy trì các loài động thực vật trong điều kiện tự nhiên

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phục vụ nghiên cứu khoa học

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...