Loại đột biến thường có lợi cho sinh vật là

A.

đột biến gen.

B.

đột biến đa bội.

C.

đột biến lệch bội.

D.

đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

đột biến đa bội.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...