Loại đột biến thường có lợi cho sinh vật là

A.

đột biến gen.

B.

đột biến đa bội.

C.

đột biến lệch bội.

D.

đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

đột biến đa bội.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 40 phút - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...