Loại đột biến gen không được di truyền bằng con đường sinh sản hữu tính là

A.

đột biến ở giao tử.

B.

đột biến ở hợp tử.

C.

đột biến ở giai đoạn tiền phôi.

D.

đột biến xôma.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đột biến xôma.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 40 phút - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...