Loại đột biến gen không được di truyền bằng con đường sinh sản hữu tính là

A.

đột biến ở giao tử.

B.

đột biến ở hợp tử.

C.

đột biến ở giai đoạn tiền phôi.

D.

đột biến xôma.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 40 phút - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...