Loại đột biến gen được di truyền bằng phương thức sinh sản hữu tính có biểu hiện

A.

đột biến làm tăng khả năng sinh sản của cá thể.

B.

đột biến gây chết cá thể trước tuổi trưởng thành.

C.

đột biến gây vô sinh cho cá thể.

D.

đột biến tạo ra thể khảm trên cơ thể.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đột biến làm tăng khả năng sinh sản của cá thể.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...